Dr. Cengiz Arca

Dr. Cengiz Arca

2017 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ihtisas eğitimine başlamıştır. 2021 yılında “Standardize Kişilik Değerlendirmesi Kısaltılmış Ölçeği ve Iowa Kişilik Bozukluk Taraması’nın Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği” başlıklı tezi ile ihtisas eğitimini tamamlamış ve psikiyatri uzmanı olmuştur. Halen Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde sosyoloji eğitimine devam etmektedir. 2019 yılından itibaren “Psikiyatri ve Duvarın Ardı” isimli podcast kanalında haftalık yayınladığı bölümlerle yayın hayatına devam etmektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği ve Ankara Tabip Odası üyesidir. Türkiye Psikiyatri Derneği Medya ve Ruh Sağlığı, Psikiyatri ve Felsefe, Evrimsel Psikiyatri ve Psikiyatri Tarihi çalışma birimlerinde görev almaktadır.